Θεοδόσιος Κοσμίδης

Δάσκαλος ηλεκτρικής Κιθάρας - Μαθήματα & μέθοδοι ηλεκτρικής κιθάρας - Συνθέτης - Συγγραφέας

Greek LinkedIn Twitter Soundcloud YouTube Facebook
 

Βίντεο (μαθήματα ηλεκτρικής κιθάρας)
Βίντεο (μαθήματα ηλεκτρικής κιθάρας)
Ελαχιστοποίηση

Demo: Responsive YouTube Player with Scrolling Thumbnail Playlist
Days of wine and roses Intro
Segment - Kurt Rosenwikel Solo Transcription by Theo Kosmidis
Darn that dream - Kurt Rosenwinkel Transcription by Theo Kosmidis
Db maj pentatonic 5 positions
C minor Scale 5 positions
A dorian scale 5 positions
E minor pentatonic 5 positions
Dm7 arpeggio 5 positions
G maj7 arpeggio 5 positions
C major Scale 5 positions
Am arpeggio 5 positions
C maj Arpeggio 5 positions
Lesson of the Week :Lesson 3, Jonathan Kreisberg's Augmented Dominant Lick
Lesson of the Week : Lesson 26 , Kurt Rosenwinkel's F blues Lick
Lesson of the Week :Lesson 1 Jonathan Kreisberg's II-V-Imaj
Lesson of the Week : Lesson 31, Kurt Rosenwinkel 's line in F Blues
Lesson of the Week : Lesson 46, Jonathan Kreisberg's IIm7 - V7 - Imaj7 lick
Theo Kosmidis : Transcription in Dexter Gordon's solo in Confirmation
John Scofield's " Jeep on 35 " Rhythm Guitar part
Lesson of the Week : Lesson 54, Jonathan Kreisberg's IIm7 - V7 - Imaj7 lick
Lesson 59 : Metronome exercises applied to the melody of "Billie's Bounce"
Lesson 63 : F blues study"
Striped Shirt trailer Rockschool Grade 6 instructional video"
<
>


Δάσκαλος ηλεκτρικής κιθάρας
Μαθήματα & μέθοδοι ηλεκτρικής κιθάρας
(Για αρχάριους & προχωρημένους μαθητές)
Συνθέτης - Συγγραφέας
Μαρούσι
Αθήνα
Τηλ: +30 - 6976555846
Επικοινωνήστε με τον Θεοδόσιο Κοσμίδη για οποιαδήποτε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου πληροφορίες για μαθήματα & μεθόδους ηλεκτρικής-ακουστικής κιθάρας ή για το CD των GrePol M.af.i.a 'Bros Playin Across' στο οποίο είναι μέλος & συμμετέχει στην κιθάρα ο Θεοδόσιος Κοσμίδης
Ακολουθήστε
Follow Theodosios Kosmidis at his personal Facebook page.Follow Theodosios Kosmidis at his personal MySpace page.Follow Theodosios Kosmidis at his personal YouTube channel page.
Ακούστε το Bros Playin Across CD των GrePol M.af.i.a με τον Θεοδόσιο Κοσμίδη στην ηλεκτρική κιθάρα
(Musical Affairs Internationally Active)
"Bros Playin Across" CD
Ακούστε το Bros Playin Across CD των GrePol M.af.i.a με τον Θεοδόσιο Κοσμίδη στην ηλεκτρική κιθάρα
Αποκτήστε το Bros Playin Across CD των GrePol M.af.i.a με τον Θεοδόσιο Κοσμίδη στην ηλεκτρική κιθάρα
Θεοδόσιος Κοσμίδης
Βίντεο μαθήματα τζαζ ηλεκτρικής κιθάρας στο vimeo.com
Βίντεο μαθήματα τζαζ ηλεκτρικής κιθάρας στο vimeo On Demand & στο προσωπικό μου YouTube κανάλι